Emitentas: UAB „Viada LT“
Emisijos valiuta: Eurai
Vertybinių popierių tipas: Paprastosios vardinės obligacijos
Siūlymo tipas: Viešas siūlymas Lietuvos Respublikoje, neviešas siūlymas kitose atrinktose ES šalyse
Siūlymo dydis Iki 5 000 000 EUR
Lėšų panaudojimas: Degalinių įrangų atnaujinimas Lietuvoje ir Latvijoje
Metinio kupono dydis: 5%
Kupono mokėjimas: Pusmetinis
Obligacijų terminas: 3 metai (1 096 dienos)
Išpirkimas: 100% išpirkimas termino pabaigoje, išmokant nominalią obligacijų vertę bei sukauptas palūkanas
Nominali vienos obligacijos vertė: 1 000 EUR
Išleidimo kaina: 1 000 EUR
Sukauptų palūkanų apskaitos metodas: Actual/Actual ICMA
Listingavimas: Obligacijos bus įtrauktos į Nasdaq First North prekybos sąrašą per 1 mėnesį nuo siūlymo pabaigos
Užstatas ir apribojimai: Netaikoma
Obligacijų savininkų interesų gynėjas: UAB „Audito nauda“
Išankstinio išpirkimo opcija: Emitentas turi teisę išpirkti obligacijas anksčiau termino praėjus 2 metams nuo Obligacijų galiojimo pradžios sumokant visas sukauptas palūkanas ir 0,5% išankstinio išpirkimo premiją.
Siūlymo laikotarpis: 2020 m. kovo 9 d. – kovo 30 d.
Pirma obligacijų galiojimo diena 2020 m. balandžio 1 d.
Obligacijų išpirkimo diena: 2023 m. balandžio 1 d.
Kupono mokėjimo datos: 2020 m. spalio 1 d., 2021 m. balandžio 1 d., 2021 m. spalio 1 d., 2022 m. balandžio 1 d., 2022 m. spalio 1 d., 2023 m. balandžio 1 d.